Hjemmeside » Politikk

  Politikk

  5 nøkler til sivile politiske diskusjoner og debatter med venner og familie
  Den konservative spaltist Gerry Feld hevder at politikk har blitt til en "kloakk av fornærmelser, navnekalling og karaktermord som vi aldri har opplevd før." Han siterte eksempler på vitser på...
  “Amerikas forente stater” - Hvordan Amerika ville vært under konservativ teaparty-innflytelse
  Han mente at de nasjonale og regionale virkningene av den nylige lavkonjunkturen, og folkets misnøye med status quo og den føderale regjeringen, ville resultere i opprettelsen av fem distinkte, autonome,...
  Presidentkandidatens nettoverdighet (noe) avslørt
  DemokrateneClinton og Edwards kommer inn med den høyeste nettoverdien. Dette overrasker meg ikke. Bill Clinton er sannsynligvis ansvarlig for mesteparten av deres nettoverdi. Han tjente 10 millioner dollar i fjor...
  The Failure of America's Political System - Understanding Hyper-Partisanship
  Internasjonale bekymringer for vår politiske dysfunksjon og årsakene til dette har gjentatt seg over hele verden i overskrifter for utenlandske aviser. 13. juli 2011 publiserte Storbritannias "Telegraph" en historie med...
  Er Amerika det nye Roma? - USA mot Romerriket
  Etter en langvarig borgerkrig ble Octavian den første "keiserens keiser" eller den romerske keiseren. Den påfølgende perioden - etter republikken - med romersk dominans er i historien kjent som "Romerriket."...